Witamy serdecznie

Serdecznie witamy Ci─? na naszej stronie internetowej. Zach─?camy do zapoznania si─? z nasz─? ofert─? dla dzieci i m??odzie??y, a tak??e dla doros??ych. Je??li masz jakiekolwiek pytania napisz do nas drog─? mailow─? lub zadzwo??, z ch─?ci─? na nie odpowiemy. Masz jakie?? propozycje, chcia??by?? rozpocz─?─? co?? nowego, zapraszamy do nas..
 
  M┼éodzie┼╝owy Dom Kultury w Chodzie┼╝y, ul. Staszica 17A, tel.(0-67) 28 29 433,
  Adres mail: mdkchz@poczta.onet.pl   Napisz do nas
Tutaj jestem:  Start arrow Aktualno??ci arrow Z ostatnich dni arrow Podsumowanie konkursu "Moje Anio??y"
Podsumowanie konkursu "Moje Anio??y" PDF Print E-mail
Written by Administrator   
pi▒tek, 11 stycze˝ 2008

   9 stycznia 2008 r. w M??odzie??owym Domu Kultury w Chodzie??y zosta??y ocenione prace plastyczne nades??ane na konkurs Moje Anio??y. Komisja konkursowa pod przewodnictwem artysty plastyka Alfreda Aszkie??owicza oceni??a kompozycje przestrzenne oraz wykonane na p??aszczy??nie przez uczniów szkó?? podstawowych i gimnazjów, którzy podzieleni zostali na trzy kategorie wiekowe. Pod uwag─? brano interpretacj─? tematu, kompozycj─?, umiej─?tno??─? stosowania ??rodków wyrazu plastycznego.

     Niestety wiele prac by??o podpisanych nieodpowiednio. Na pracach plastycznych pojawia??y si─? jedynie imi─?, nazwisko i klasa bez informacji na temat szko??y i miejscowo??ci. Te kompozycje w ocenie nie by??y brane pod uwag─?. 


W pierwszej kategorii wiekowej  (kl. I-III szkó?? podstawowych), w??ród autorów kompozycji na p??aszczy??nie


I miejsce zaj─???a Kornelia ?üukomska                                            Szko??a Podstawowa nr.5 w Che??mie


II miejsce Ola Betiuk                                                                   Szko??a Podstawowa nr.5 w Che??mie


III miejsce Dawid Szuba                                                             Szko??a Podstawowa nr.5 w Che??mie

 

Wyró??nienie otrzyma??a 


Ewelina Gwarda                                                                          Szko??a Podstawowa nr.5 w Che??mie

 

Kategoria wiekowa – uczniowie klas IV-VI szkó?? podstawowych, prace na p??aszczy??nie 

 

I miejsce Magda Nowicka                                                           M??odzie??owy Dom Kultury w Chodzie??y 


II miejsce Agata ??lot                                                                  M??odzie??owy Dom Kultury w Chodzie??y


Prace przestrzenne


I miejsce Pawe?? Handschke                                                        Szko??a Podstawowa nr.1 w Chodzie??y


II miejsce Kamil Kacprzak                                                           Szko??a Podstawowa nr.1 w Chodzie??y


III miejsce Pawe?? Surma                                                             Szko??a Podstawowa nr.3 w Chodzie??y

 

Wyró??nienia otrzyma??y 


Zuzanna Braciszewska                                                               M??odzie??owy Dom Kultury w Chodzie??y


Patrycja Piechocka                                                                     Szko??a Podstawowa nr.1 w Chodzie??y


Kategoria wiekowa – uczniowie gimnazjów

Prace na p??aszczy??nie


I miejsce Joanna Kasperska                                                       Miejskie Gimnazjum w Chodzie??y


II miejsce Wojtek Szczypta                                                        Gimnazjum Spo??eczne w Chodzie??y


III miejsce Micha?? Przewo??niak                                                   Miejskie Gimnazjum w Chodzie??y

 

Wyró??nienia otrzymali 


Dawid Kierenkiewicz                                                                    Miejskie Gimnazjum w Chodzie??y


Natalia Sienkiewicz                                                                      Miejskie Gimnazjum w Chodzie??y


Prace przestrzenne


I miejsce Weronika Andrzejczak                                                 Zespó?? Szkó?? Licealno–Gimnazjalnych

                                                                                                   w Ratajach


II miejsce Agata Osess                                                               Miejskie Gimnazjum w Chodzie??y


III miejsce Aleksandra Kaczmarek                                             Zespó?? Szkó?? Licealno–Gimnazjalnych

                                                                                                  w Ratajach

 

 Wyró??nienie otrzyma?? Adam Nowaczyk                        Zespó?? Szkó?? Licealno–Gimnazjalnych
                                                                                                  w Ratajach

   

 


Gratulujemy i dzi─?kujemy za udzia??.

Last Updated ( pi▒tek, 11 stycze˝ 2008 )
 
< Prev   Next >

Twoje menu

Imieniny

30 Czerwca 2015
Wtorek
Imieniny obchodza:
Alpinian,
Ciechosława, Cyryl,
Emilia, Lucyna,
Marcjal
Do ko┼äca roku zosta┼éo 185 dni.